1С:Предприятие 8

Типовая конфигурация
Бухгалтерия предприятия
, редакция 2.0

Версия 2.0.36